Y Sioe

Gwyddoniaeth od sydd yn cwrdd â hip-hop yn y bil dwbl sydd ‘allan o’r byd yma…’

Noson o ddawns, comedi ac eithafion yw Pixelated Squid and the Universe – bil dwbl sydd yn mynd â’r gynulleidfa ar daith o wely’r môr i bellterau’r bydysawd. B-boy Swedaidd /Canadaidd a’r ddeuawd B-girl Emmanuelle Lê Phan ac Elon Höglund a adnabyddir fel arall yn Tentacle Tribe, sydd yn dod â’u cynhyrchiad o Nobody Likes a Pixelated.

Squid i Gymru mewn perfformiad wedi ei ysbrydoli gan greaduriaid y tir a’r môr. Mae’r dawnswyr stryd deinamig wedi gwerthu pob tocyn ar draws y byd ac mae eu nodwedd arbennig yn gwneud un darn hanes o’r noson ddawns llawn cyffro a sbri.

Mae The Wonders of the Universe gan Karol Cysewski o Gymru yn hollol wahanol, ac yn cynnig dehongliad digrif a chynhyrfiol o ddogfen o’r un teitl. Mae tri iolyn a gwyddonydd enwogt (troslais gan Brian Cox) sydd yn cymryd golwg creadigol ar darddiadau’r bydysawd.

Bydd y ddau berfformiad yn gwneud i chi feddwl, chwerthin ac edrych ar y byd mewn gwahanol ffordd. O greaduriaid bach y môr a’r awyr, rhai pethau, diamheuol amheus sydd yn ein gwneud yn ddynol, i holl ryfeddodau’r bydysawd.

Carem ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth: