Proffiliau cwmni

Tentacle Tribe

company1

Cynghrair creadigol Canadaidd – Swedaidd yw Tentacle Tribe rhwng Emmanuelle LêPhan ac Elon Höglund. Mae’r cwmni yma sydd wedi ei seilio ym Montreal yn creu dawns anghyffredin gyda thro cyfoes gan ddefnyddio Hiphop cysyniadol a dylanwadau o bob math gan greaduriaid y byd.

Fel ymarferwyr o ddawns gwahanol a thechnegau symud, yn gyfranogwyr gweithredol yn y golygfa dawns stryd, b-boy a b-girl, ac fel perfformwyr llwyfan, maent yn ffurfio Tentacle Tribe.

Mae’r creaduriaid hunanaddysgolo bosibiliadau anfeidrol yn wynebu coreograffi drwy ystod eang o athroniaeth symudiad. Maent yn dymuno creu gwaith sydd yn rhagori’r ffiniau sydd yn rhannu steiliau symud, a darnau sydd yn mynegi’r corfforiad o gerddoriaeth tu hwnt i dechneg. Mae’r gwaith yn arbrofi gyda phartneri cymhleth, perseinedd cywrain a dos dwys o goreograffi corfforol.

Er eu bod wedi cyd-weithio gyda’i gilydd ers 2005, sefydlwyd Tentacle Tribe yn 2012 tra yr oedd y ddau artist yn perfformio eu darn cydweithredol cyntaf, deuawd wedi ei deilwra ar gyfer llwyfan y Cirque Du Soleil yn Ninas Québec. Cafodd y ddeuawd yma hefyd ei addasu ar gyfer ffilm fer a elwir yn: Elon & Emmanuelle wedi ei chyfarwyddo gan Natalie Galazka a

ddewiswyd yn y gwyliau ffilm yn y UD, Canada, a’r Eidal. Roedd eu hail gread, When They Fall, wedi ei berfformio yn Festival Quartiers Danse 2012 a 2013 ym Montreal, yn ogystal ag yn Hiphop Theater Festival Breakin’ Convention 2014 yn Llundain. Cafodd eu cread mwyaf newydd Nobody Likes a Pixelated Squid ei gyflwyno yn Tangente, yn yr Urban Dance Symposium (TUDS) yn Toronto ac yn Oslo’s Urban Moves yn Norwy. Cafodd y darn cyntaf ei ddangos yn gyntaf yn Stockholm’s Urban Connection yn Dansens Hus, gan ddilyn gyda gwerthu pob tocyn yn yr ymddangosiad Canadaidd gyntaf yn Danse Danse yr hydref yma yn Place-Des-Arts ym Montreal. The piece also played Calgary’s Fluid Festival, Oslo’s IceHot

Nordic Dance Platform, Mexico City, Saltillo, Monterrey, Puerto Vallarta a’r Guelph Contemporary Dance Festival. Cafodd eu ffilm dawns a elwir yn Vanishing Points ei saethu yn 2013 gyda’r cyfarwyddwr Marites Carino yn cynnwys coreograffi gan Tentacle Tribe ac wedi ei sgrinio mewn gwyliau rhyngwladol. Mae Tentacle Tribe hefyd wedi bod yn artistiaid gwadd mewn lleoliad mewn sawl prifysgol lle gwnaethant weithdai, darlithio a darn gosod ar gyfer y myfyrwyr: York University Dance Department & Arizona State University Urban Dance Program. Mae’r ddeuawd hefyd wedi ei hurio fel perfformiad ar gyfer Special Events gyda Cirque Du Soleil a Cirque Éloize yn Antalya, Twrci a Tignes, Ffrainc. Ar hyn o bryd, maent yn ymchwilio i ddull ar gyfer eu cread mwyaf newydd i’w gyflwyno yn nhymor 2016-17.


Cwmni Karol Cysewski

Wedi ei geni yng Ngwlad Pwyl, mae Karol Cysewski yn goreograffydd a dawnsiwr yng Nghaerdydd. Fe wnaeth Karol astudio yn y State Ballet School yn Poznan, Gwlad Pwyl ac aeth ymlaen i hyfforddi yng Nghanolfan Laban yn Llundain gan raddio yn 2001. Ers hynny, mae Karol wedi gweithio i sawl cwmni dawns yn cynnwys y Polish Dance Theatre, Carte Blanche yn Norwy, a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Mae Karol nawr yn gweithio fel artist dawns annibynnol, coreograffydd ac athro (yn cynnwys Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru). Wedi saith mlynedd gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru,fe adawodd yn 2012 i ganolbwyntio ar greu gwaith ei hunan. Fe wnaeth ei goreograffi doniol a chorfforol ar gyfer Wonders of the Universe (yn 2013/14) ennill canmoliaeth gan ei gynulleidfa, ac yn y pen draw adolygiad pedwar seren yn y Guardian yn ystod ei berfformiad wnaeth werthu pob tocyn am Dance Base ar gyfer yr Edinburgh Fringe. Ei waith mwyaf newydd yw Homo Irrationalis, a deithiodd yn hydref 2015. Bydd Wonders Of The Universe yn teithio eto yng ngwanwyn 2016.

Carem ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth: