Proffil Dawnsiwr: Cwrdd â Emmanuelle Lê Phan

Daw Emmanuelle, sydd yn wreiddiol o Ottowa, o gefndir eithaf unigryw o hyfforddiant dawns gyfoes ar y cyd gyda blynyddoedd o weithgaredd ym myd dawnsio stryd. Fel un o ferched –b mwyaf blaenllaw Canada, mae Emmanuelle, a adnabyddir fel arall yn B- girl Cleopatra, wedi cystadlu mewn ac ennill cystadlaethau bwrw ar draws Canada, yr UD a Sweden. Mae wedi ymddangos mewn fideos cerdd: K-OS, Yelle, Calvin Harris – hysbysebion,ffilmiau dawns ac yn perfformio’n aml gyda Cirque Du Soleil Special Events. Gyda’i gwybodaeth helaeth o steiliau stryd amrywiol, a’i haddysg mewn dawns gyfoes, yn araf fe wnaeth ddatblygu steil ei hunan o ddawns arbrofol. Wedi ennill ei BFA mewn dawns gyfoes o Brifysgol Concordia ym Montreal, aeth ati i wireddu ei huchelgais o gyd-sefydlu Solid State Breakdance Collective a dawnsio i’r Rubberbandance Group.

Yn 2005, roedd Emmanuelle yn rhan o gread Cirque Du Soleil o The Beatles LOVE Show gan weithio gyda’r coreograffydd Dave St-Pierre ac yn perfformio yn Las Vegas am 2 flynedd. Yn 2009, ymunodd â Cirque Eloize, gan weithio gyda’r coreograffydd Mourad Merzouki,yn creu ac yn teithio ID a’r sioe hip-hop/syrcas. Dychwelodd i weithio gyda Rubberbandance ar gyfer cyhyrchiad o Gravity of Center ac mae weithiau’n dawnsio i’r Bboyizm Dance Company.

Mae Emmanuelle yn parhau’n weithgar yn y gymuned dawnsio stryd drwy frwydro mewn bwrw a chategoriau steil a chynrychioli ei Legendary Crew gwbl benywaidd. Mae wedi bod yn beirniadu bwrw a brwydrau arbrofol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Posted in Latest News
Carem ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth: