Pecyn Addysg

 Cliciwch yma i lwytho lawr Pecyn Addysg a Gwybodaeth Pixelated Squid and the Universe Ysgolion

Schools

Ydych chi’n ysgol sydd â diddordeb mewn dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gyfrwng dawns? Os felly, gallwn gyflwyno rhifedd, llythrennedd a gwyddoniaeth i sesiynau dawns a chynnig ffordd ddeinamig llawn hwyl i ddisgyblion i ddysgu defnyddio’r technegau canlynol.

  • Defnyddio symudiad i archwilio gweithred geiriau (berfau)
  • Siapau mathamategol (triongl, cylch, sgwâr) patrymau mewn gofod
  • Defnyddio symudiad Dawns i ddweud storïau ac i gyfathrebu
  • Gofod yn elfen allweddeol mewn mathamateg a dawns
  • Cyfrif curiadau mewn Cerddoriaeth

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda Judi Hughes:

E:   judi@creucymru.com

S: 07968 111638

FF:   01269 822674

Carem ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth: