Nobody Likes a Pixelated Squid

Cyn berfformwyr Cirque Du Soleil yn ymuno gyda thalent Cymraeg ar gyfer taith ddawns gyfoes sydd yn anhygoel

Gwyddoniaeth ryfedd fydd yn ymuno gyda dawns hip-hop am noson o ddawns, comedi ac eithafion sydd yn addo i fynd â chynulleidfaoedd ar daith o wely’r môr i gyrhaeddbell y bydysawd y Chwefror yma.

Caiff y noson yma o ddawns gyfoes ei chyflwyno mewn dwy ran. Mae’r rhan gyntaf yn cynnwys B-boy a B-girl y ddeuawd Swedaidd / Canadaidd Emmanuelle Lê Phan ac Elon Höglund a adnabyddir fel arall yn Tentacle Tribe sydd yn dod â’u cynhyrchiad o Nobody Likes a Pixelated Squid i Gymru mewn perfformiad wedi ei ysbrydoli gan greaduriaid y tir a’r môr. Mae’r dawnswyr stryd deinamig yma wedi gwerthu pob un tocyn ar draws y byd ac mae eu nodweddion arbennig yn gwneud un hanner y noson o hwyl a sbri yma o ddawns.
The Wonders of the Universe gan Karol Cysewski o Gymru sydd yn ffurfio ail hanner y bil dwbl yma ac mae’n wahanol beth yn gyfan gwbl (yn rhywbeth cyn-hanesyddol yn hynny o beth!).Yn cynnig dehongliad doniol a chynhyrfiol o’r ddogfen o’r un teitl gan yr Athro Brian Cox, three geeks a throslais gan wyddonydd enwog sydd yn cymryd golwg dychmygus ar wreiddiau’r bydysawd drwy ddawns.

Mae’r daith, sydd yn ymweld ag Aberdaugleddau,Abertawe,Casnewydd, Y Fenni, Bournemouth a Phontypridd wedi ei threfnu gan y Wales Dance Consortium, a’r rhaglennwr Judi Hughes yn mynnu y bydd yn cynnig y cyflwyniad perffaith i gynulleidfaoedd sydd yn newydd i ddawns gyfoes.
“Mae pob sioe yn rhagorol yn ei ffordd ei hun – yn hyfedredd gorfforol syfrdanol o Pixilated Squid ochr yn ochr gyda’r hutrwydd llawen o Wonders of the Universe show (4* yn y Guardian) a hyn yn gwneud bil dwbl y bydd pobl wrth ei bodd yn ei gweld. Os nad ydych erioed wedi gweld darn o ddawns gyfoes o’r blaen, mae hwn yn fan gwych i ddechrau.”

Mae prisiau tocyn yn dechrau cyn lleied â £5 mewn rhai lleoliadau ac mae gweithdai hefyd ar gael ar gyfer grwpiau ysgol a chwmnïau dawns sydd yn archebu i weld y sioe. Mae’r artistiaid ar y daith yma yn dysgu amryw o sgiliau dawns a symudiadau, a phob un ohonynt yn cynnig arbenigedd a chyfoeth o brofiad mewn dysgu. Mae gweithdau a dosbarthiadau ar gael i’r rheiny sydd yn brofiadol mewn dawnsio stryd a steiliau o ddawnsio cyfoes gyda chyfleon hefyd ar gael i fyfyrwyr gydag amryw o lefelau o brofiad mewn dawns a steiliau o ddawnsio.

Mae’r ddau berfformiad yn sicr o wneud i chi feddwl, chwerthin ac edrych ar y byd mewn ffordd bach yn wahanol. O greaduriaid bach y môr a’r awyr, rhai pethau diamheuol amheus sydd yn ein gwneud yn ddynol, i holl ryfeddodau’r bydysawd. Am ragor o wybodaeth am y gweithdai ac i archebu tocynnau ymwelwch â www.squiduniverse.com ac, neu gysylltwch gyda lleoliadau unigol y daith.

Posted in Latest News
One comment on “Nobody Likes a Pixelated Squid
  1. Mr WordPress says:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Carem ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth: