Proffil Dawnsiwr: Cwrdd â Karol Cysewski

Karol Cysewski Image

Wedi ei eni yng Ngwlad Pwyl, mae Karol Cysewski yn byw yng Nghaerdydd fel coreograffydd a dawnsiwr. Astudiodd yn y State Ballet School yn Poznan, Gwlad Pwyl ac aeth ymlaen i hyfforddi yng Nghanolfan Laban yn Llundain gan raddio yn 2001. Ers hynny, mae Karol wedi gweithio i sawl cwmni dawns yn cynnwys y Polish Dance Theatre, Carte Blanche yn Norwy, a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Mae Karol bellach yn gweithio fel artist dawns annibynnol, coreograffydd ac athro (yn cynnwys Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru).

Wedi saith mlynedd gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, fe wnaeth adael y cwmni yn 2012 i ganolbwyntio ar greu gwaith ei hun. Fe wnaeth ei goreograffi doniol a chorfforol ar gyfer Wonders of the Universe (yn 2013/14) ennill canmoliaeth iddo gan y gynulledifa, ac yn y pen draw, adolygiad pedwar seren yn y Guardian yn ystod ei berfformiad wnaeth werthu pob tocyn yn yr Edinburgh Fringe. Ei waith mwyaf newydd yw: Homo Irrationalis, wnaeth fynd ar daith yn hydref 2015.

Posted in Latest News
Carem ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth: