Cwrdd â’r Dawnswyr

Emmanuelle Lê Phan

Emmanuelle-L--Phan-Image-(1)
Daw Emmanuelle, a aned yn Ottawa, o gefndir eithaf unigryw mewn hyfforddiant o ddawns gyfoes ar y cyd gyda blynyddoedd o weithgaredd ym myd dawnsio stryd. Fel un o ferched-b mwyaf blaenllaw Canada, mae Emmanuelle, a adnabyddir fel arall B- girl Cleopatra, wedi cystadlu mewn ac ennill cystadlaethau bwrw ar draws Canada, y UD a Sweden. Mae wedi

ymddangos mewn fideos cerdd: K-OS, Yelle, Calvin Harris – hysbysebion, ffilmiau dawns ac mae’n perfformio’n aml mewn Digwyddiadau Arbennig Cirque Du Soleil. Gyda’i gwybodaeth helaeth mewn steiliau stryd amrywiol, a’i haddysg mewn dawns gyfoes, fe wnaeth yn raddol ddatblygu steil ei hun o ddawns arbrofol. Wedi ennill BFA mewn dawns gyfoes o Brifysgol

Concordia ym Montreal, dilynodd ei huchelgais drwy gyd-sefydlu Solid State Breakdance Collective a dawnsio ar gyfer y Rubberbandance Group. Yn 2005, roedd Emmanuelle yn rhan o gread The Beatles LOVE Show gan Cirque Du Soleil yn gweithio gyda’r coreograffydd Dave St-Pierre ac yn perfformio yn Las Vegas am 2 flynedd. Yn 2009, ymunodd â Cirque Eloize, gan weithio gyda’r coreograffydd Mourad Merzouki, yn y cread o, a theithio o ID a hip-hop/sioe syrcas. Dychwelodd i weithio gyda chynhyrchiad Rubberbandance ar gyfer Gravity of Center ac mae weithiau’n dawnsio ar gyfer y Bboyizm Dance Company.
Mae Emmanuelle yn parhau i fod yn weithgar yn y gymuned dawnsio stryd gan frwydro mewn bwrw a phob steil o gategoriau sydd yn cynrychioli ei chriw gwbl benywaidd Legendary Crew ac mae wedi bod yn beirniadu bwrw a brwydrau arbrofol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Elon Höglund

Elon
Wedi ei eni yn Stockholm, Sweden, daw Elon o deulu o artistiaid. Tyfodd i fyny yn dawnsio ac yn gwrando i gerddoriaeth Hip hop; roedd e bob amser yn dwlu dawnsio ond fe wnaeth ei chwiliad am fynegiant ei wthio i ymchwilio’n ddyfnach i fyd symudiad. Fe wnaeth hyfforddi mewn amryw o steiliau celf milwrol ers yr oedd yn ifanc iawn (Kung Fu, Capoeira, Tae Kwon Do) a steiliau dawns (B-boying, Popping),yn ei alw i’r sylweddoliad o bwrpas. Aeth ymlaen i ddarganfod ysbrydoliaeth pellach mewn steiliau stryd arall, dawns theatr a chyfoes, a wnaeth arwain ato’n creu athroniaeth symudiad ei hunan. Mae Elon wedi perfformio ac wedi gwneud gwaith coreograffi math ymdoddiad cyfoes ers 2001 mewn theatr, dawns a chynyrchiadau syrcas gyfoes.

Yn 2005, cafodd ei hurio gan Cirque Du Soleil i fod yn rhan o The Beatles LOVE Show yn Las Vegas, lle wnaeth berfformio a choreograffio ei solo ei hun. Ers hynny, mae Elon wedi perfformio ar draws Gogledd America, Ewrop ac Asia gyda Cirque du Soleil, Cirque Eloize, Cwmni Dawns Bboyizm, Rubberbandance Group, a’r Norwegian State Theatre. Mae e wedi perfformio’n fyw ar deledu yn Sweden, Norwy, De Corea ac yn y UD. Mae e wedi gweithio gyda choreograffwyr megis Dave St-Pierre, Daniel Ezralow, Mourad Merzouki,Victor Quijada a Koen Agustinien. Mae Elon, a adnabyddir fel B-boy Wandering Spirit hefyd yn aelod o’r Fresh Format b-boy criw ym Montreol a Concrete Kingz yn Stockholm.

Karol Cysewski

Karol-Cysewski-Image
Wedi ei eni yng Ngwlad Pwyl, mae Karol Cysewski yn goreograffydd ac yn ddawnsiwr yng Nghaerdydd. Astudiodd yn The State Ballet School yn Poznan, Gwlad Pwyl ac aeth ymlaen i hyfforddi yng Nghanolfan Laban Llundain gan raddio yn 2001. Ers hynny, mae Karol wedi gweithio i sawl cwmni dawns gan gynnwys y Polish Dance Theatre, Carte Blanche yn Norwy, a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Bellach, mae Karol yn gweithio fel artist dawns annibynnol, yn goreograffydd ac yn athro (yn cynnwys Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru).

Wedi saith mlynedd gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, fe wnaeth adael yn 2012 i ganolbwyntio ar greu gwaith ei hunan. Fe wnaeth ei goreograffi doniol a chorfforol ar gyfer Wonders of the Universe (yn 2013/14) ennill canmoliaeth iddo gan y gynulleidfa, ac yn y pen draw adolygiad pedwar seren yn y Guardian yn ystod ei rediad a wnaeth werthu pob tocyn yn yr Edinburgh Fringe. Ei waith mwyaf newydd yw Homo Irrationalis, wnaeth deithio yn hydref 2015.

Gwyn Emberton

Gwyn
Wedi sawl blwyddyn wedi ei leoli yn Llundain ac Israel, fe wnaeth yr artist dawns a’r coreograffydd Gwyn Emberton ddychwelyd i Gymru yn 2012 lle wnaeth sefydlu cwmni ei hun. Mae e’n artist cysylltiol yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth a Coreo Cymru. Yn ogystal â’i waith ei hun My People, mae Gwyn wedi perfformio mewn darnau dawns arall gan gynnwys yr arobryn Caitlin.

Drwy gydol ei yrfa, mae Gwyn wedi gweithio gyda nifer o goreograffwyr blaenllaw y DU, megis dawnswyr fel Akram Khan, Matthew Bourne, Jasmin Vardimon, Scottish Dancer Theatre, a gyda Russell Maliphant a Sadhana Dance Company fel cyfarwyddwr ymarfer. Fe wnaeth e hefyd ddawnsio gydag Inbal Pinto yn Israel am dair blynedd. Mae Gwyn wedi dysgu yn The Place, Greenwich Dance Agency, DanceWorks, Llundain, Prifysgol Middlesex, Prifysgol Cofentri, a nifer o ysgolion haf ac academïau.

Alex Marshall Parsons

Alex-Marshall-Image-(1)
Ers hynny, mae e wedi gweithio gydag Edge FWD, 12 Degrees North, Gary Clarke, Chloe Loftus Dance, Earthfall, Sean Tuan John, & theatr Bombastic Dance. Cafodd Alex ei gomisiynu yn ddiweddar gan gynllun Dance Shorts i greu dawns pop up ffres a chyffrous o 10 munud – Introducing Gary & Pel. Fe berfformiodd hefyd gydag Earthfall yn Chelsea Hotel a hefyd yn Stories from a Crowded Room.

Carem ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth: