Asedau

Cliciwch yma i lwytho i lawr  – Pecyn Addysg a Gwybodaeth y Pixelated Squid and the Universe

Cliciwch yma i lwytho y logo i lawr
Cliciwch yma i lwytho logo #2 i lawr

Cliciwch yma i lwytho llun #1 i lawr
Cliciwch yma i lwytho llun #2 i lawr
Cliciwch yma i lwytho llun #3 i lawr
Cliciwch yma i lwytho llun #4 i lawr

Cliciwch yma i lwytho i lawr poster Pixelated Squid and the Universe

Ysgolion

Ydych chi’n ysgol sydd â diddordeb dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gyfrwng dawns? Os felly, gallwn gyflwyno rhifedd, llythrennedd a gwyddoniaeth mewn i sesiynau dawns a chynnig ffordd hwyl a deinamig i ddisgyblion i ddysgu gan ddefnyddio’r technegau canlynol:

  • Defnyddio symudiad i archwilio geiriau effeithiol (berfau)
  • Siapaua mathamategol (triongl, cylch, sgwâr) patrymau mewn gofod
  • Defnyddio symudiadau dawns i adrodd stori ac i gyfathrebu
  • Gofod yn elfen allweddol mewn mathamateg a dawns
  • Cyfrif curiadau mewn Cerddoriaeth

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Judi Hughes:

E:   judi@creucymru.com

S: 07968 111638

Ff:   01269 822674

Carem ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth: